Skip Navigation

Wybierz język

Najczęściej występujące problemy – klocki hamulcowe

ZANIECZYSZCZENIE MATERIAŁU CIERNEGO

trouble-tracers-pads-padcontamination
WYGLĄD

Materiał cierny jest zanieczyszczony olejem, smarem lub płynem hamulcowym

PRZYCZYNY

Zanieczyszczenie w trakcie naprawy lub wyciek płynu hamulcowego z zacisku

OBJAWY
 • Samochód ściąga na jedną stronę podczas hamowania
 • Pogorszenie efektywności hamowania
ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Rozpoznać i usunąć przyczynę zanieczyszczenia
 • Wymienić komplet klocków hamulcowych

ZESZKLENIE

trouble-tracers-pads-glazing
WYGLĄD

Powierzchnia materiału ciernego klocka jest zeszklona

PRZYCZYNY
 • Krótkotrwałe, wielokrotne przegrzewanie materiału ciernego
 • Zbyt ostre hamowanie w trakcie okresu docierania klocka
OBJAWY

Chwilowe pogorszenie efektywności hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Jeśli zeszklenie nie jest zbyt zaawansowane, nie ma potrzeby wymieniać klocków
 • Jeśli zeszklenie jest zaawansowane, należy wymienić komplet klocków
 • Sprawdzić stan tarcz

NIERÓWNE ZUŻYCIE MATERIAŁU CIERNEGO

trouble-tracers-pads-uneven-wear
WYGLĄD

Nierównomierne zużycie powierzchni materiału ciernego

PRZYCZYNY

Nieregularne zużycie tarczy hamulcowej np. wystająca krawędź na brzegu tarczy powoduje zwiększone, miejscowe zużycie materiału ciernego

OBJAWY
 • Piski i wibracje
 • Zbyt szybkie zużycie materiału ciernego
ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić klocki i tarcze hamulcowe

USZKODZENIE PŁYTKI TYLNEJ KLOCKA

trouble-tracers-pads-blackplate
WYGLĄD

Uszkodzona tylna płytka

PRZYCZYNY

Niewłaściwy montaż lub użycie zbyt dużej siły podczas montażu

OBJAWY
 • Zmniejszenie efektywności hamowania
 • Nierówne zużycie materiału ciernego
 • Hałas i wibracje
ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić komplet klocków hamulcowych

NIERÓWNOMIERNY STOPIEŃ ZUŻYCIA KLOCKÓW NA JEDNEJ OSI

trouble-tracers-pads-uneven-wear-withinset
WYGLĄD

Jeden lub więcej klocków z kompletu na jedną oś jest dużo bardziej zużyty niż pozostałe

PRZYCZYNY

Zacisk nie ma możliwości poprawnego poruszania się na prowadnicach lub tłoczek hamulcowy się blokuje

OBJAWY
 • Pojazd ściąga na jedną stronę
 • Nierównomierne i znacznie przyśpieszone zużycie klocków
ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Przeprowadzić pełen serwis zacisku, w tym prowadnic i tłoczka hamulcowego
 • Wymienić komplet klocków, sprawdzić i wymienić tarcze hamulcowe jeżeli to konieczne

RDZA POMIĘDZY MATERIAŁEM CIERNYM A PŁYTKĄ TYLNĄ

trouble-tracers-pads-rustypads
WYGLĄD

Rdza pomiędzy materiałem ciernym a tylną płytką

PRZYCZYNY

Klocek hamulcowy nie przesuwa się płynnie po prowadnicach. Podczas nacisku tłoczka hamulcowego płytka tylna wygina się, powodując pęknięcia materiału ciernego. Korozja pojawia się na płytce tylnej od strony materiału ciernego, odpychając materiał cierny od płytki tylnej

OBJAWY
 • Hałas i wyczuwanie „miękkiego pedału” w czasie hamowania
 • Jeśli materiał został odłączony od płytki tylnej, klocek nie może dobrze pracować
ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Wymienić komplet klocków hamulcowych
 • Oczyścić i przygotować zacisk, by klocki mogły swobodnie przesuwać się w prowadnicach

MATERIAŁ CIERNY ZUŻYTY SKOŚNIE

trouble-tracers-pads-taperedpads
WYGLĄD

Nierównomierne, skośne zużycie materiału ciernego

PRZYCZYNY
 • Odkształcenie zacisku i prowadnic klocków
 • Nadmierny luz zacisku
OBJAWY
 • Przedwczesne zużycie i głośne hamowanie
 • Nierównomierny nacisk klocków hamulcowych
ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Wymienić komplet klocków i przeprowadzić konserwację zacisku

Uwaga: niektóre samochody są wyposażone w klocki, które mają stożkowy profil materiału ciernego. W takich przypadkach skośne ścięcie należy porównać z fabrycznym ścięciem materiału ciernego

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ KLOCKÓW

trouble-tracers-pads-incorrectpadfitting
WYGLĄD

Uszkodzone klocki

PRZYCZYNY
 • W tym przypadku klocki w zestawie nie są identyczne i różnią się od siebie w zależności od tego czy są przeznaczone na stronę wewnętrzną czy zewnętrzną tarczy
 • Jeśli klocki będą zamontowane niewłaściwie, ulegną uszkodzeniu
OBJAWY
 • Uszkodzone klocki
 • Zmniejszona efektywność hamowania
ZASADA POSTĘPOWANIA

Zamontować nowy komplet klocków zgodnie z załączonym schematem

NIERÓWNOMIERNE ZUŻYCIE – PORYSOWANA TARCZA HAMULCOWA

trouble-tracers-pads-uneven-wear-discscoring
WYGLĄD

Ślady nierównomiernego zużycia na materiale ciernym klocka

PRZYCZYNY
 • Niepełny kontakt pomiędzy klockiem hamulcowym i tarczą
 • Porysowanie tarczy hamulcowej przez drobiny zanieczyszczeń bądź nadmiernie zużyty klocek
 • Zamontowanie nowych klocków do porysowanej tarczy hamulcowej
OBJAWY
 • Piski i wibracje
 • Zmniejszenie efektywności hamowania
ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić zarówno komplet klocków jak i tarcz hamulcowych

DENATURYZACJA MATERIAŁU CIERNEGO

trouble-tracers-pads-denaturing
WYGLĄD

Częściowe zwęglenie lub nadpalenie materiału ciernego (z widocznymi białymi zewnętrznymi krawędziami)

PRZYCZYNY

Przegrzewanie klocka hamulcowego spowodowane intensywnym użyciem lub ocieraniem się materiału ciernego o tarczę hamulcową

OBJAWY
 • Zmniejszenie początkowej efektywności hamowania
 • Postępujące pogarszanie właściwości materiału ciernego i nadmierne zużycie
 • Materiał cierny staje się kruchy i łamliwy, pojawiają się pęknięcia
ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Znaleźć przyczynę przegrzewania się hamulca
 • Jeśli uszkodzenie nie jest zbyt zaawansowane klocki mogą być normalnie używane
 • Jeśli uszkodzenie jest poważne, należy wymienić komplet klocków

PĘKNIĘCIE MATERIAŁU CIERNEGO

trouble-tracers-pads-crackedpads
WYGLĄD

Małe pęknięcia w centralnej części materiału ciernego

PRZYCZYNY

Pęknięcia oznaczają, że klocki w prowadnicach zacisku nie mogą przesuwać się swobodnie. Tłoczek hamulcowy naciskając na tylna płytkę zacinających się klocków wygina ją, powodując pękanie materiału ciernego

OBJAWY
 • Hałas podczas hamowania
 • Nierównomierne zużycie materiału ciernego
 • Samochód ściąga na jedną stronę podczas hamowania
 • Przegrzanie klocków na jednej ze stron pojazdu
ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Prawidłowo przygotować zacisk do pracy
 • Wymienić komplet klocków hamulcowych

WYKRUSZONE KRAWĘDZIE MATERIAŁU CIERNEGO

trouble-tracers-pads-edgecrumbling
WYGLĄD

Ślady nierównomiernego zużycia materiału ciernego

PRZYCZYNY

Klocek nie może się swobodnie odsunąć od tarczy po zakończeniu hamowania i pozostaje z nią w kontakcie. Powoduje to nadmierny wzrost temperatury materiału ciernego

OBJAWY

Powierzchnia materiału ciernego może ulegać zeszkleniu, co prowadzi do obniżenia efektywności hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Rozpoznać przyczyny blokowania klocków w zacisku
 • Prawidłowo przygotować zacisk do pracy
 • Wymienić komplet klocków hamulcowych

CAŁKOWITE ZUŻYCIE MATERIAŁU CIERNEGO

trouble-tracers-pads-wornoutpads
WYGLĄD

Materiał cierny klocka jest całkowicie zużyty

PRZYCZYNY

Brak właściwej kontroli stanu i obsługi hamulców

OBJAWY
 • Samochód ściąga na jedną stronę podczas hamowania
 • Uszkodzenie tarcz hamulcowych
 • Głośne piski i inne hałasy podczas hamowania
ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Sprawdzić stan tarczy hamulcowej
 • Wymienić komplet klocków hamulcowych oraz tarcz, jeśli noszą ślady uszkodzenia

CZĄSTKI METALU W MATERIALE CIERNYM

trouble-tracers-pads-crackedpads
WYGLĄD

Cząstki metalu widoczne na powierzchni materiału ciernego

PRZYCZYNY

Nawet w trakcie normalnego hamowania zachodzi usuwanie cząstek materiału tarczy hamulcowej. Zazwyczaj są one wypalane w wysokich temperaturach podczas hamowania, tak jak to się dzieje z innym zanieczyszczeniami, jak np. z pyłem. W warunkach wysokiej wilgotności drobiny metalu są szybko chłodzone i skupiają się w cząstki stałego metalu i są wtłaczane w powierzchnię materiału ciernego

OBJAWY

Najczęściej to zjawisko nie ma znaczącego wpływu na efektywność hamowania, choć w pewnych skrajnych sytuacjach może powodować uszkodzenie tarcz i piski w trakcie hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA

W skrajnych przypadkach należy wymienić tarcze i klocki

ZANIECZYSZCZENIE MATERIAŁU CIERNEGO

trouble-tracers-pads-padcontamination
WYGLĄD

Materiał cierny jest zanieczyszczony olejem, smarem lub płynem hamulcowym

PRZYCZYNY

Zanieczyszczenie w trakcie naprawy lub wyciek płynu hamulcowego z zacisku

OBJAWY
 • Samochód ściąga na jedną stronę podczas hamowania
 • Pogorszenie efektywności hamowania
ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Rozpoznać i usunąć przyczynę zanieczyszczenia
 • Wymienić komplet klocków hamulcowych

ZESZKLENIE

trouble-tracers-pads-glazing
WYGLĄD

Powierzchnia materiału ciernego klocka jest zeszklona

PRZYCZYNY
 • Krótkotrwałe, wielokrotne przegrzewanie materiału ciernego
 • Zbyt ostre hamowanie w trakcie okresu docierania klocka
OBJAWY

Chwilowe pogorszenie efektywności hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Jeśli zeszklenie nie jest zbyt zaawansowane, nie ma potrzeby wymieniać klocków
 • Jeśli zeszklenie jest zaawansowane, należy wymienić komplet klocków
 • Sprawdzić stan tarcz

NIERÓWNE ZUŻYCIE MATERIAŁU CIERNEGO

trouble-tracers-pads-uneven-wear
WYGLĄD

Nierównomierne zużycie powierzchni materiału ciernego

PRZYCZYNY

Nieregularne zużycie tarczy hamulcowej np. wystająca krawędź na brzegu tarczy powoduje zwiększone, miejscowe zużycie materiału ciernego

OBJAWY
 • Piski i wibracje
 • Zbyt szybkie zużycie materiału ciernego
ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić klocki i tarcze hamulcowe

USZKODZENIE PŁYTKI TYLNEJ KLOCKA

trouble-tracers-pads-blackplate
WYGLĄD

Uszkodzona tylna płytka

PRZYCZYNY

Niewłaściwy montaż lub użycie zbyt dużej siły podczas montażu

OBJAWY
 • Zmniejszenie efektywności hamowania
 • Nierówne zużycie materiału ciernego
 • Hałas i wibracje
ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić komplet klocków hamulcowych

NIERÓWNOMIERNY STOPIEŃ ZUŻYCIA KLOCKÓW NA JEDNEJ OSI

trouble-tracers-pads-uneven-wear-withinset
WYGLĄD

Jeden lub więcej klocków z kompletu na jedną oś jest dużo bardziej zużyty niż pozostałe

PRZYCZYNY

Zacisk nie ma możliwości poprawnego poruszania się na prowadnicach lub tłoczek hamulcowy się blokuje

OBJAWY
 • Pojazd ściąga na jedną stronę
 • Nierównomierne i znacznie przyśpieszone zużycie klocków
ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Przeprowadzić pełen serwis zacisku, w tym prowadnic i tłoczka hamulcowego
 • Wymienić komplet klocków, sprawdzić i wymienić tarcze hamulcowe jeżeli to konieczne

RDZA POMIĘDZY MATERIAŁEM CIERNYM A PŁYTKĄ TYLNĄ

trouble-tracers-pads-rustypads
WYGLĄD

Rdza pomiędzy materiałem ciernym a tylną płytką

PRZYCZYNY

Klocek hamulcowy nie przesuwa się płynnie po prowadnicach. Podczas nacisku tłoczka hamulcowego płytka tylna wygina się, powodując pęknięcia materiału ciernego. Korozja pojawia się na płytce tylnej od strony materiału ciernego, odpychając materiał cierny od płytki tylnej

OBJAWY
 • Hałas i wyczuwanie „miękkiego pedału” w czasie hamowania
 • Jeśli materiał został odłączony od płytki tylnej, klocek nie może dobrze pracować
ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Wymienić komplet klocków hamulcowych
 • Oczyścić i przygotować zacisk, by klocki mogły swobodnie przesuwać się w prowadnicach

MATERIAŁ CIERNY ZUŻYTY SKOŚNIE

trouble-tracers-pads-taperedpads
WYGLĄD

Nierównomierne, skośne zużycie materiału ciernego

PRZYCZYNY
 • Odkształcenie zacisku i prowadnic klocków
 • Nadmierny luz zacisku
OBJAWY
 • Przedwczesne zużycie i głośne hamowanie
 • Nierównomierny nacisk klocków hamulcowych
ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Wymienić komplet klocków i przeprowadzić konserwację zacisku

Uwaga: niektóre samochody są wyposażone w klocki, które mają stożkowy profil materiału ciernego. W takich przypadkach skośne ścięcie należy porównać z fabrycznym ścięciem materiału ciernego

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ KLOCKÓW

trouble-tracers-pads-incorrectpadfitting
WYGLĄD

Uszkodzone klocki

PRZYCZYNY
 • W tym przypadku klocki w zestawie nie są identyczne i różnią się od siebie w zależności od tego czy są przeznaczone na stronę wewnętrzną czy zewnętrzną tarczy
 • Jeśli klocki będą zamontowane niewłaściwie, ulegną uszkodzeniu
OBJAWY
 • Uszkodzone klocki
 • Zmniejszona efektywność hamowania
ZASADA POSTĘPOWANIA

Zamontować nowy komplet klocków zgodnie z załączonym schematem

NIERÓWNOMIERNE ZUŻYCIE – PORYSOWANA TARCZA HAMULCOWA

trouble-tracers-pads-uneven-wear-discscoring
WYGLĄD

Ślady nierównomiernego zużycia na materiale ciernym klocka

PRZYCZYNY
 • Niepełny kontakt pomiędzy klockiem hamulcowym i tarczą
 • Porysowanie tarczy hamulcowej przez drobiny zanieczyszczeń bądź nadmiernie zużyty klocek
 • Zamontowanie nowych klocków do porysowanej tarczy hamulcowej
OBJAWY
 • Piski i wibracje
 • Zmniejszenie efektywności hamowania
ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić zarówno komplet klocków jak i tarcz hamulcowych

DENATURYZACJA MATERIAŁU CIERNEGO

trouble-tracers-pads-denaturing
WYGLĄD

Częściowe zwęglenie lub nadpalenie materiału ciernego (z widocznymi białymi zewnętrznymi krawędziami)

PRZYCZYNY

Przegrzewanie klocka hamulcowego spowodowane intensywnym użyciem lub ocieraniem się materiału ciernego o tarczę hamulcową

OBJAWY
 • Zmniejszenie początkowej efektywności hamowania
 • Postępujące pogarszanie właściwości materiału ciernego i nadmierne zużycie
 • Materiał cierny staje się kruchy i łamliwy, pojawiają się pęknięcia
ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Znaleźć przyczynę przegrzewania się hamulca
 • Jeśli uszkodzenie nie jest zbyt zaawansowane klocki mogą być normalnie używane
 • Jeśli uszkodzenie jest poważne, należy wymienić komplet klocków

PĘKNIĘCIE MATERIAŁU CIERNEGO

trouble-tracers-pads-crackedpads
WYGLĄD

Małe pęknięcia w centralnej części materiału ciernego

PRZYCZYNY

Pęknięcia oznaczają, że klocki w prowadnicach zacisku nie mogą przesuwać się swobodnie. Tłoczek hamulcowy naciskając na tylna płytkę zacinających się klocków wygina ją, powodując pękanie materiału ciernego

OBJAWY
 • Hałas podczas hamowania
 • Nierównomierne zużycie materiału ciernego
 • Samochód ściąga na jedną stronę podczas hamowania
 • Przegrzanie klocków na jednej ze stron pojazdu
ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Prawidłowo przygotować zacisk do pracy
 • Wymienić komplet klocków hamulcowych

WYKRUSZONE KRAWĘDZIE MATERIAŁU CIERNEGO

trouble-tracers-pads-edgecrumbling
WYGLĄD

Ślady nierównomiernego zużycia materiału ciernego

PRZYCZYNY

Klocek nie może się swobodnie odsunąć od tarczy po zakończeniu hamowania i pozostaje z nią w kontakcie. Powoduje to nadmierny wzrost temperatury materiału ciernego

OBJAWY

Powierzchnia materiału ciernego może ulegać zeszkleniu, co prowadzi do obniżenia efektywności hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Rozpoznać przyczyny blokowania klocków w zacisku
 • Prawidłowo przygotować zacisk do pracy
 • Wymienić komplet klocków hamulcowych

CAŁKOWITE ZUŻYCIE MATERIAŁU CIERNEGO

trouble-tracers-pads-wornoutpads
WYGLĄD

Materiał cierny klocka jest całkowicie zużyty

PRZYCZYNY

Brak właściwej kontroli stanu i obsługi hamulców

OBJAWY
 • Samochód ściąga na jedną stronę podczas hamowania
 • Uszkodzenie tarcz hamulcowych
 • Głośne piski i inne hałasy podczas hamowania
ZASADA POSTĘPOWANIA
 • Sprawdzić stan tarczy hamulcowej
 • Wymienić komplet klocków hamulcowych oraz tarcz, jeśli noszą ślady uszkodzenia

CZĄSTKI METALU W MATERIALE CIERNYM

trouble-tracers-pads-crackedpads
WYGLĄD

Cząstki metalu widoczne na powierzchni materiału ciernego

PRZYCZYNY

Nawet w trakcie normalnego hamowania zachodzi usuwanie cząstek materiału tarczy hamulcowej. Zazwyczaj są one wypalane w wysokich temperaturach podczas hamowania, tak jak to się dzieje z innym zanieczyszczeniami, jak np. z pyłem. W warunkach wysokiej wilgotności drobiny metalu są szybko chłodzone i skupiają się w cząstki stałego metalu i są wtłaczane w powierzchnię materiału ciernego

OBJAWY

Najczęściej to zjawisko nie ma znaczącego wpływu na efektywność hamowania, choć w pewnych skrajnych sytuacjach może powodować uszkodzenie tarcz i piski w trakcie hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA

W skrajnych przypadkach należy wymienić tarcze i klocki

Powrót